Recent Translations

ViewReplies
Previous
Ace Monkey, Jun 12 at 11:18
DeleteProceedBtn
<no value>
Previous
Ace Monkey, Jun 12 at 11:18
DeleteBan
<no value>
Previous
Ace Monkey, Jun 12 at 11:18
DeleteBanUsers
Previous
Ace Monkey, Jun 12 at 11:18
DeleteRestrictUsers
Previous
Ace Monkey, Jun 12 at 11:18
YouBoostedChannel
Impulsaches a canle
Previous
Classy Beaver, May 16 at 12:54
BoostingStartGiveawayConfirmText
Previous
Classy Beaver, May 16 at 12:43
ViewPackPreview
<no value>
Previous
Ace Monkey, May 7 at 21:21
Chat.Translate.Menu.To
<no value>
Previous
Ace Monkey, May 7 at 21:21
Message.Context.RemoveGif
<no value>
Previous
Ace Monkey, May 7 at 21:21
ActionSetWallpaperForThisChatSelf
Previous
Ace Monkey, May 7 at 21:21
ActionSetWallpaperForThisChannel
Previous
Ace Monkey, May 7 at 21:21
ActionSetSameWallpaperForThisChatSelf
Previous
Ace Monkey, May 7 at 21:21
ActionSetWallpaperForThisChat
Previous
Ace Monkey, May 7 at 21:21
ActionSetWallpaperForThisChatBoth
Previous
Ace Monkey, May 7 at 21:21
ActionSetSameWallpaperForThisChat
Previous
Ace Monkey, May 7 at 21:21
ActionSetWallpaperForThisChatSelfBoth
Previous
Ace Monkey, May 7 at 21:21
Slowmode
<no value>
Previous
Ace Monkey, May 7 at 21:21
SlowmodeOff
<no value>
Previous
Ace Monkey, May 7 at 21:21
SlowmodeSeconds
<no value>
Previous
Ace Monkey, May 7 at 21:21
SlowmodeMinutes
<no value>
Previous
Ace Monkey, May 7 at 21:21
SlowmodeHours
<no value>
Previous
Ace Monkey, May 7 at 21:21
BusinessHoursNextDay
<no value>
Previous
Ace Monkey, May 7 at 21:21
BusinessHoursProfile
<no value>
Previous
Ace Monkey, May 7 at 21:21
BusinessHoursProfileOpen
<no value>
Previous
Ace Monkey, May 7 at 21:21
BusinessHoursProfileFullOpen
<no value>
Previous
Ace Monkey, May 7 at 21:21
BusinessHoursProfileClose
<no value>
Previous
Ace Monkey, May 7 at 21:21
BusinessHoursProfileNowClosed
<no value>
Previous
Ace Monkey, May 7 at 21:21
BusinessHoursProfileOpensInMinutes
Previous
Ace Monkey, May 7 at 21:21
BusinessHoursProfileOpensInHours
Previous
Ace Monkey, May 7 at 21:21
BusinessHoursProfileOpensInDays
Previous
Ace Monkey, May 7 at 21:21
BusinessHoursProfileSwitchMy
<no value>
Previous
Ace Monkey, May 7 at 21:21
BusinessProfileLocation
<no value>
Previous
Ace Monkey, May 7 at 21:21
BusinessHoursCopied
Previous
Ace Monkey, May 7 at 21:21
AccDescrChannel
<no value>
Previous
Ace Monkey, May 7 at 21:21
TranslateToButton
<no value>
Previous
Ace Monkey, May 7 at 21:21
DoNotTranslateLanguage
<no value>
Previous
Ace Monkey, May 7 at 21:21
ShowOriginalButton
<no value>
Previous
Ace Monkey, May 7 at 21:21
TranslateMessages
<no value>
Previous
Ace Monkey, May 7 at 21:21
ShowTranslateButton
Previous
Ace Monkey, May 7 at 21:21
ShowTranslateChatButton
Previous
Ace Monkey, May 7 at 21:21
DoNotTranslate
<no value>
Previous
Ace Monkey, May 7 at 21:21
Languages
Previous
Ace Monkey, May 7 at 21:21
TranslateMessage
<no value>
Previous
Ace Monkey, May 7 at 21:21
ReadAllReactions
Previous
Ace Monkey, May 7 at 21:21
ReadAllMentions
Previous
Ace Monkey, May 7 at 21:21
NoStickersFound
Previous
Ace Monkey, May 7 at 21:21
NoGIFsFound
Previous
Ace Monkey, May 7 at 21:21
NoEmojiFound
Previous
Ace Monkey, May 7 at 21:21
GifSavedHint
Previous
Ace Monkey, May 7 at 21:21
SaveToGIFs
<no value>
Previous
Ace Monkey, May 7 at 21:21
RemoveAds
<no value>
Previous
Ace Monkey, May 7 at 21:21
AboutRevenueSharingAds
Previous
Ace Monkey, May 7 at 21:21
ReportAd
<no value>
Previous
Ace Monkey, May 7 at 21:21
SponsoredMessageAdWhatIsThis
<no value>
Previous
Ace Monkey, May 7 at 21:21
RevenueSharingAdsInfo1Title
Previous
Ace Monkey, May 7 at 21:21
RevenueSharingAdsInfo2Title
Previous
Ace Monkey, May 7 at 21:21
RevenueSharingAdsInfo3Title
<no value>
Previous
Ace Monkey, May 7 at 21:21
SetEmojiStatusUntil1Hour
<no value>
Previous
Ace Monkey, May 7 at 21:21
SetEmojiStatusUntil2Hours
<no value>
Previous
Ace Monkey, May 7 at 21:21
SetEmojiStatusUntil8Hours
<no value>
Previous
Ace Monkey, May 7 at 21:21
SetEmojiStatusUntil2Days
<no value>
Previous
Ace Monkey, May 7 at 21:21
SetAsEmojiStatus
<no value>
Previous
Ace Monkey, May 7 at 21:21
SetAsEmojiStatusInfo
Previous
Ace Monkey, May 7 at 21:21
SponsoredMessage
patrocinada
Previous
Classy Beaver, Apr 29 at 11:33
PremiumNeeded
¡Premium necesario!
Previous
Classy Beaver, Apr 29 at 11:32
Boost.StoriesCount
Previous
Classy Beaver, Apr 22 at 10:17
PublicStories
<no value>
Previous
Classy Beaver, Apr 22 at 10:17
AdminRights.ManageStories
<no value>
Previous
Classy Beaver, Apr 22 at 10:17
StoriesCount
Previous
Classy Beaver, Apr 22 at 10:17
Stories
<no value>
Previous
Classy Beaver, Apr 22 at 10:15
Chat.Message.Sponsored.Link
https://promote.telegram.org
Previous
Classy Beaver, Apr 22 at 09:56
BoostsViaGifts.AdditionalPrizesSubtitle
Previous
Classy Beaver, Apr 5 at 00:08
PrivacyMessagesContactsAndPremium
Previous
Classy Beaver, Apr 5 at 00:06
Reactions.Tag.Description
Previous
Classy Beaver, Apr 2 at 11:27
SavedTagLabelTagText
Previous
Classy Beaver, Apr 2 at 11:25
Reactions.Tag.PremiumHint
Organiza as túas mensaxes gardadas con etiquetas
para atopalas rapidamente. **[Máis información…]()**
Previous
Classy Beaver, Apr 2 at 11:23
FilterPersonal
<no value>
Previous
Classy Beaver, Apr 2 at 11:19
Rtmp.MediaViewer.Failed.Title
<no value>
Previous
Classy Beaver, Apr 2 at 10:58
SharedFolder.Link.ChatAlready
<no value>
Previous
Classy Beaver, Mar 26 at 11:51