Recent Translations

Error.RequestPeer.NoRights.Group
Nažalost, ne možete dodavati botove u ovu grupu.
Previous
Aki, Sep 27 at 11:40
SharedFolder.Toast.NeedName
Dijeljene mape moraju imati naziv.
Previous
Aki, Sep 27 at 11:26
Story.SoundTooltip
Previous
Aki, Sep 23 at 16:58
Popup.OpenInGoogleMaps
Previous
Aki, Sep 23 at 16:58
Story.Tooltip.MessageSent
<no value>
Previous
Ace Monkey, Sep 23 at 16:55
NotificationsStoryMutedHint
Previous
Ace Monkey, Sep 23 at 16:55
NotificationsStoryUnmutedHint
Previous
Ace Monkey, Sep 23 at 16:55
StoriesMovedToContacts
Previous
Ace Monkey, Sep 23 at 16:55
StoriesMovedToDialogs
Previous
Ace Monkey, Sep 23 at 16:55
StorySharedTo
Previous
Ace Monkey, Sep 23 at 16:55
StorySharedToSavedMessages
Previous
Ace Monkey, Sep 23 at 16:55
Chat.Message.ViewApp
OTVORI APLIKACIJU
Previous
Aki, Sep 20 at 19:23
Story.AddToProfile
Objavi na profil
Previous
Aki, Sep 20 at 19:23
BotAttachMenuShortcatAddedAttachAndSide
Prečac za **%s** je dodan u izbornik privitaka i bočni izbornik.
Previous
Aki, Sep 20 at 19:06
ChatList.Main.EmptyPlaceholder.SubtitleNoContacts
Koristite aplikaciju Telegram na svom [Android]
(https://telegram.org/android) ili [iOS]
(https://telegram.org/dl/ios) uređaju za sinkronizaciju kontakata
Previous
Aki, Sep 15 at 10:14
Video.Unsupported.Mobile
__Nažalost, ovaj videozapis se ne može reproducirati preko Telegram Weba. Umjesto toga pokušajte ga otvoriti pomoću [mobilne aplikacije](https://telegram.org/dl/).__
Previous
Aki, Sep 15 at 10:11
Video.Unsupported.Mobile
__Nažalost, ovaj video se ne može reproducirati preko Telegram Weba. Umjesto toga pokušajte ga otvoriti pomoću [mobilne aplikacije](https://telegram.org/dl/).__
Previous
Aki, Sep 15 at 10:10
WebApp.AttachRemove.SuccessAll
Previous
Aki, Sep 15 at 10:08
WebApp.AttachRemove.SuccessSide
Previous
Aki, Sep 15 at 10:08
WebApp.Disclaimer.Check
Previous
Aki, Sep 14 at 14:07
Chat.Message.Sponsored.Link
Previous
Ace Monkey, Sep 14 at 13:24
SelectChat
<no value>
Previous
Ace Monkey, Sep 14 at 13:24
TermsOfUse
<no value>
Previous
Ace Monkey, Sep 14 at 13:24
BotWebAppInstantViewOpen
<no value>
Previous
Ace Monkey, Sep 14 at 13:24
BotAttachMenuShortcatAddedAttachAndSide
Previous
Ace Monkey, Sep 14 at 13:24
BotAttachMenuShortcatAddedSide
Previous
Ace Monkey, Sep 14 at 13:24
BotAttachMenuShortcatAddedAttach
Previous
Ace Monkey, Sep 14 at 13:24
TelegramFeaturesUrl
Previous
Ace Monkey, Sep 14 at 13:24
WebAppDisclaimerUrl
Previous
Ace Monkey, Sep 14 at 13:24
EditAdminPostMessages
Objavljivanje u kanalu
Previous
Aki, Sep 14 at 10:59
EditAdminEditMessages
Uređivanje tuđih objava
Previous
Aki, Sep 14 at 10:57
EditAdminDeleteMessages
Brisanje tuđih objava
Previous
Aki, Sep 14 at 10:55
EditAdminPostMessages
Objavljivanje poruka
Previous
Aki, Sep 14 at 10:38
SharedFolder.Link.ChatsRemove
Razgovora za napuštanje (%s)
Previous
Aki, Sep 11 at 07:48
SharedFolder.Link.ChatsAdd
razgovori za pridruživanje (%s)
Previous
Aki, Sep 11 at 07:48
SharedFolder.Edit.Description
Svatko s ovim linkom može dodati mapu **%s** i dolje odabrane razgovore (%s).
Previous
Aki, Sep 11 at 07:47
SharedFolder.Link.Chats
%s u dijeljenoj mapi
Previous
Aki, Sep 11 at 07:45
SharedFolder.Link.Title
Dodavanje mape
Previous
Aki, Sep 11 at 07:44
SharedFolder.Link.Chats
%s u mapi za pridruživanje
Previous
Aki, Sep 11 at 07:44
SharedFolder.Link.Description
Želite li dodati novu mapu razgovora i pridružiti se grupama i kanalima u toj mapi?
Previous
Aki, Sep 11 at 07:43
LimitReachedSharedFolderInvitesPremium
Previous
Aki, Sep 11 at 07:35
GlobalAttachRoundRestricted
Previous
Aki, Sep 11 at 07:34
UserRestrictionsNoSendRound
<no value>
Previous
Aki, Sep 11 at 07:34
UsernameLinkBotUsername
Previous
Aki, Sep 11 at 07:33
ConnectionStatus.ReconnectInPlain
<no value>
Previous
Aki, Sep 11 at 07:33
SharedFolder.Link.ChatsRemove
Previous
Aki, Sep 11 at 07:32
SharedFolder.Link.ChatsAlready
<no value>
Previous
Aki, Sep 11 at 07:32
SharedFolder.Link.ChatsAdd
%s razgovora za pridruživanje
Previous
Aki, Sep 11 at 07:32
SharedFolder.Link.ChatsAdd
Previous
Aki, Sep 11 at 07:31
SharedFolder.Link.Chats
Previous
Aki, Sep 11 at 07:31
SharedFolder.Toast.NeedName
Previous
Aki, Sep 11 at 07:28
FilterPersonal
<no value>
Previous
Aki, Sep 11 at 07:27
NoStoryFound
Previous
Aki, Sep 11 at 07:27
WebApp.WriteAccess.Description
Previous
Aki, Sep 11 at 07:26
WebApp.WriteAccess.Title
Previous
Aki, Sep 11 at 07:25
Alert.BotAppDoesntExist
Previous
Aki, Sep 11 at 07:24
SharedFolder.Includes
<no value>
Previous
Aki, Sep 9 at 14:03
SearchPlaceholder
<no value>
Previous
Aki, Sep 9 at 14:02
LiteMode.Key.effects.Title
<no value>
Previous
Aki, Sep 9 at 14:02
LiteMode.Key.effects_reactions.Title
<no value>
Previous
Aki, Sep 9 at 14:01
LiteMode.Key.effects_premiumstickers.Title
Previous
Aki, Sep 9 at 14:01
SharedFolder.Toast.NoExcluded
Previous
Aki, Sep 9 at 14:00
SharedFolder.Toast.NoTypes
Previous
Aki, Sep 9 at 14:00
SharedFolder.Description
Omogućite svojim prijateljima i kolegama pristup cijeloj mapi uključujući sve razgovora za koje imate potrebna prava.
Previous
Aki, Sep 9 at 13:58
Error.RequestPeer.NoRights.Group
Previous
Aki, Sep 9 at 13:53
Error.RequestPeer.NoRights.Channel
Nažalost, ne možete dodati botove u ovaj kanal.
Previous
Aki, Sep 9 at 13:53
Error.RequestPeer.NoRights.Channel
Previous
Aki, Sep 9 at 13:53
InviteLink.JoinedNew
StoryPinnedToProfile
Previous
Aki, Sep 9 at 13:50
FilterRemoveChats
<no value>
Previous
Aki, Sep 9 at 13:49
OpenInNewTab
Previous
Aki, Sep 9 at 13:49
DeselectAll
<no value>
Previous
Aki, Sep 9 at 13:49
SelectAll
<no value>
Previous
Aki, Sep 9 at 13:49
PeopleJoinedRemaining
Previous
Aki, Sep 9 at 09:55
DaysShortAgo
<no value>
Previous
Aki, Sep 9 at 09:54
HoursShortAgo
<no value>
Previous
Aki, Sep 9 at 09:54