CallReportSent

Thank you for helping make Telegram calls better.
49
Applied
ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಕರೆಗಳನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದಕ್ಕಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು.
59/49
ಸುಹೃತ ಯಜಮಾನ್, Oct 17, 2018 at 13:44