EditAdminCantEdit

You cannot edit the rights of this admin.
41
Applied
Anda tidak boleh sunting kuasa bagi pentadbir ini.
50/41
Ir. Sam Ahmad C74A, Nov 6, 2018 at 22:46
Applied
Anda tidak boleh sunting hak bagi pentadbir ini.
48/41
Transifex, Aug 16, 2017 at 19:24
Applied
You cannot edit the right of this admin heh
44/41
Chacha, May 14 at 14:53