FolderEmpty

This folder is empty
20
Applied
Folder ini kosong
17/20
1
Ir. Sam Ahmad c74A, Jul 26, 2018 at 22:44
Applied
Folderail ini kosong
15/20
11
Aida Rahman, Dec 22, 2021 at 13:57
1 comment
Rima LemDec 22, 2021 at 14:09Reply
Folder is correct, per DBP. cth ayat " Resit-resit tersebut perlu difail secara berasingan mengikut fail bulanan dan disimpan di dalam folder tahun ini."