Chat.Service.BotPermissionAllowed

You allowed this bot to message you when you logged in on %@
60
Applied
Zezwalasz temu botowi na wysyłanie wiadomości po zalogowaniu się na %@.
71/60
SΞBΞK, Dec 10, 2020 at 21:44
Applied
Zezwalasz temu botowi na wysyłanie wiadomości po zalogowaniu się na %@
70/60
Nice Giraffe, Oct 14, 2018 at 12:53