peerInfo.Confirm.ClearHistory.User

This will delete all messages and media in this chat from your Telegram cloud. Your chat partner will still have them.
118
Applied
Spowoduje to usunięcie wszystkich wiadomości i multimediów w tym czacie z twojej chmury Telegram. Pozostali partnerzy czatu nadal będą je mieli.
144/118
SΞBΞK, Jan 22, 2019 at 12:59