LinkInvation.Channel.Confirm.Revoke

Are you sure you want to revoke this link? Once you do, no one will be able to join the channel using it.
105
Applied
Czy na pewno chcesz unieważnić ten link? Gdy to zrobisz, nikt, używając go, nie będzie mógł dołączyć do kanału.
111/105
Nice Giraffe, Oct 14, 2018 at 12:52