Recent Translations

ChannelStats.Overview.ReactionsPerPost
<no value>
Previous
Fair Dog, Nov 30 at 19:35
ChatMessage.Sponsored.Title
<no value>
Previous
Fair Dog, Nov 30 at 17:35
ServiceMessage.ExpiredVideo
wideo wygasło
Previous
Fair Dog, Nov 29 at 21:34
ServiceMessage.ExpiredPhoto
zdjęcie wygasło
Previous
Fair Dog, Nov 29 at 21:34
SelectColor.Message2.Preview.Text
Wybrany kolor zabarwi także podgląd linku.
Previous
Fair Dog, Nov 29 at 21:22
Tip.AutoDelete.TimerSetForDay
Zegar auto-usunięcia ustawiono na 1 dzień.
Previous
Fair Dog, Nov 29 at 11:25
Tip.AutoDelete.TimerSetOff
Zegar auto-usunięcia jest wyłączony.
Previous
Fair Dog, Nov 29 at 11:25
Tip.AutoDelete.TimerSetForWeek
Zegar auto-usunięcia ustawiono na 1 tydzień.
Previous
Fair Dog, Nov 29 at 11:24
PeerInfo.ChatBackground
Ustaw tapetę
Previous
Fair Dog, Nov 29 at 10:52
GiftLink.UseSuccess
Previous
Fair Dog, Nov 11 at 23:21
TextView.Transform.Quote
<no value>
Previous
Fair Dog, Nov 11 at 23:20
PeerInfo.Action.JoinChannel
<no value>
Previous
Fair Dog, Nov 11 at 23:19
RequestJoin.List.Status.Approved
<no value>
Previous
Fair Dog, Nov 11 at 23:19
RequestJoin.List.Status.Dismissed
<no value>
Previous
Fair Dog, Nov 11 at 23:19
Giveaway.PaymentOptions.Year
<no value>
Previous
Fair Dog, Nov 11 at 23:17
Giveaway.PaymentOptions.Months
<no value>
Previous
Fair Dog, Nov 11 at 23:17
Chat.Giveaway.Info.EndedMany
**%1$@** Telegram automatycznie wylosował %2$@ z tych, którzy dołączyli do **%3$@** i innych wskazanych kanałów.
Previous
Fair Dog, Nov 11 at 23:14
Chat.Giveaway.Info.RandomSubscribers
Chat.Giveaway.Info.RandomUsers
Chat.Giveaway.Info.Months
Previous
Fair Dog, Nov 11 at 23:03
Chat.Giveaway.Message.Subscriptions
**%d** subskrypcję Telegram Premium**%d** subskrypcje Telegram Premium**%d** subskrypcji Telegram Premium**%d** subskrypcji Telegram Premium
Previous
Fair Dog, Nov 11 at 23:02
Chat.Giveaway.Message.Months
Previous
Fair Dog, Nov 11 at 22:58
StoryList.Context.OpenChannel
<no value>
Previous
Fair Dog, Nov 11 at 22:52
Chat.Giveaway.Info.ActivatedLinks_countable
<no value>
Previous
Fair Dog, Nov 11 at 22:50
Chat.Giveaway.Info.Months_countable
<no value>
Previous
Fair Dog, Nov 11 at 22:50
Chat.Giveaway.Info.RandomSubscribers_countable
<no value>
Previous
Fair Dog, Nov 11 at 22:50
Chat.Giveaway.Info.RandomUsers_countable
<no value>
Previous
Fair Dog, Nov 11 at 22:50
Chat.Giveaway.Info.Subscriptions_countable
<no value>
Previous
Fair Dog, Nov 11 at 22:50
Chat.Giveaway.Info.OtherChannels_countable
<no value>
Previous
Fair Dog, Nov 11 at 22:50
Chat.Giveaway.Info.ViewPrize
Previous
Fair Dog, Nov 11 at 22:50
Chat.Giveaway.Info.DidntWin
Previous
Fair Dog, Nov 11 at 22:50
Chat.Giveaway.Info.Won
Previous
Fair Dog, Nov 11 at 22:50
Chat.Giveaway.Info.AlmostOver
Previous
Fair Dog, Nov 11 at 22:47
Chat.Giveaway.Info.EndedTitle
<no value>
Previous
Fair Dog, Nov 11 at 22:47
Chat.Giveaway.Info.Title
<no value>
Previous
Fair Dog, Nov 11 at 22:46
Chat.Giveaway.Message.Months_countable
<no value>
Previous
Fair Dog, Nov 11 at 22:46
Chat.Giveaway.Message.Subscriptions_countable
<no value>
Previous
Fair Dog, Nov 11 at 22:46
Chat.Message.Giveaway.LearnMore
<no value>
Previous
Fair Dog, Nov 11 at 22:46
Chat.Giveaway.Message.DateTitle
Previous
Fair Dog, Nov 11 at 22:46
Chat.Giveaway.Message.CountriesLastDelimiter
<no value>
Previous
Fair Dog, Nov 11 at 22:46
Chat.Giveaway.Message.CountriesFrom
<no value>
Previous
Fair Dog, Nov 11 at 22:46
Chat.Giveaway.Message.Participants
Previous
Fair Dog, Nov 11 at 22:46
Chat.Giveaway.Message.ParticipantsMany
Previous
Fair Dog, Nov 11 at 22:46
Chat.Giveaway.Message.ParticipantsTitle
<no value>
Previous
Fair Dog, Nov 11 at 22:45
Chat.Giveaway.Message.PrizeText
<no value>
Previous
Fair Dog, Nov 11 at 22:45
Chat.Giveaway.Message.PrizeTitle
<no value>
Previous
Fair Dog, Nov 11 at 22:45
Chat.Message.OpenGiftLink
Previous
Fair Dog, Nov 11 at 22:45
BoostReassign.Status.ExpiresOn
Previous
Fair Dog, Nov 11 at 22:45
BoostReassign.Status.AvailableIn
<no value>
Previous
Fair Dog, Nov 11 at 22:45
BoostReassign.OK
Previous
Fair Dog, Nov 11 at 22:45
BoostReassign.Title
Previous
Fair Dog, Nov 11 at 22:44
ChannelBoost.Booster.Duration
<no value>
Previous
Fair Dog, Nov 11 at 22:44
ChannelBoost.Booster.ToBeDistributed
<no value>
Previous
Fair Dog, Nov 11 at 22:44
ChannelBoost.Booster.Unclaimed
<no value>
Previous
Fair Dog, Nov 11 at 22:44
Boost.GiftToGetMore.Title
Previous
Fair Dog, Nov 11 at 22:44
ChatGift.Title.Claimed
<no value>
Previous
Fair Dog, Nov 11 at 22:43
ChatGift.Title.Unclaimed
Previous
Fair Dog, Nov 11 at 22:43
Giveaway.Booster.Reason.Giveaway
<no value>
Previous
Fair Dog, Nov 11 at 22:43
ChatList.Giveaway
<no value>
Previous
Fair Dog, Nov 11 at 22:43
Chat.Service.GiftLink
Previous
Fair Dog, Nov 11 at 22:43
GiftLink.Info.Used.Info
Previous
Fair Dog, Nov 11 at 22:42
GiftLink.PremiumDuration.Year
Previous
Fair Dog, Nov 11 at 22:41
GiftLink.PremiumDuration.Months
Previous
Fair Dog, Nov 11 at 22:41
GiftLink.NoRecipient
<no value>
Previous
Fair Dog, Nov 11 at 22:41
GiftLink.Row.Reason.Giveaway.Incomplete
Previous
Fair Dog, Nov 11 at 22:41
GiftLink.Row.Reason.Gift
<no value>
Previous
Fair Dog, Nov 11 at 22:41
GiftLink.Row.Reason.Giveaway
<no value>
Previous
Fair Dog, Nov 11 at 22:40
GiftLink.Row.Date
<no value>
Previous
Fair Dog, Nov 11 at 22:40
GiftLink.Row.Reason
<no value>
Previous
Fair Dog, Nov 11 at 22:39
Giveaway.Booster.Reason.Gift
<no value>
Previous
Fair Dog, Nov 11 at 22:37