Recent Translations

PeerInfo.NotificationsDefault
<no value>
Previous
SΞBΞK, Oct 15 at 16:58
NotificationsSound.Telegraph
<no value>
Previous
SΞBΞK, Oct 15 at 16:57
NotificationsSound.Glass
<no value>
Previous
SΞBΞK, Oct 15 at 16:57
NotificationsSound.Chime
<no value>
Previous
SΞBΞK, Oct 15 at 16:57
NotificationsSound.Calypso
<no value>
Previous
SΞBΞK, Oct 15 at 16:56
NotificationsSound.Bell
<no value>
Previous
SΞBΞK, Oct 15 at 16:56
NotificationsSound.Alert
<no value>
Previous
SΞBΞK, Oct 15 at 16:56
NotificationsSound.Tremolo
<no value>
Previous
SΞBΞK, Oct 15 at 16:56
NotificationsSound.Tritone
<no value>
Previous
SΞBΞK, Oct 15 at 16:56
NotificationsSound.Synth
<no value>
Previous
SΞBΞK, Oct 15 at 16:56
NotificationsSound.Pulse
<no value>
Previous
SΞBΞK, Oct 15 at 16:56
NotificationsSound.Popcorn
<no value>
Previous
SΞBΞK, Oct 15 at 16:56
NotificationsSound.Keys
<no value>
Previous
SΞBΞK, Oct 15 at 16:56
NotificationsSound.Input
<no value>
Previous
SΞBΞK, Oct 15 at 16:56
NotificationsSound.Hello
<no value>
Previous
SΞBΞK, Oct 15 at 16:56
NotificationsSound.Complete
<no value>
Previous
SΞBΞK, Oct 15 at 16:56
NotificationsSound.Circles
<no value>
Previous
SΞBΞK, Oct 15 at 16:56
NotificationsSound.Chord
<no value>
Previous
SΞBΞK, Oct 15 at 16:56
NotificationsSound.Bamboo
<no value>
Previous
SΞBΞK, Oct 15 at 16:56
NotificationsSound.Aurora
<no value>
Previous
SΞBΞK, Oct 15 at 16:56
NotificationsSound.Note
<no value>
Previous
SΞBΞK, Oct 15 at 16:55
NotificationsSound.None
<no value>
Previous
SΞBΞK, Oct 15 at 16:55
ConnectionStatus.Updated
<no value>
Previous
SΞBΞK, Oct 15 at 16:52
ConnectionStatus.ConnectingToProxy
Previous
SΞBΞK, Oct 15 at 16:51
ConnectionStatus.Connected
<no value>
Previous
SΞBΞK, Oct 15 at 16:51
ConnectionStatus.Updating
<no value>
Previous
SΞBΞK, Oct 15 at 16:50
ConnectionStatus.WaitingForNetwork
<no value>
Previous
SΞBΞK, Oct 15 at 16:50
ConnectionStatus.Connecting
<no value>
Previous
SΞBΞK, Oct 15 at 16:49
Chat.Message.Sponsored.Link
https://telegram.org
Previous
SΞBΞK, Oct 13 at 12:13
InviteLink.EmptyJoinDesc
%d osoba może dołączyć używając tego linku%d osoby mogą dołączyć używając tego linku%d osób może dołączyć używając tego linku%d osoby może dołączyć używając tego linku
Previous
SΞBΞK, Oct 5 at 20:46
Chat.GroupCall.Speakers
mówi %d uczestnikrozmawia %d uczestnikówrozmawia %d uczestnikówrozmawia %d uczestnia
Previous
SΞBΞK, Oct 5 at 14:20
DataAndStorage.Category.PreloadLargeVideosDesc

Wstępne załadowanie pierwszych kilku sekund (1-2 MB) filmów wideo większych niż %@ MB w celu natychmiastowego odtwarzania.
Previous
SΞBΞK, Oct 5 at 14:10
Chat.WP.FirstMessage

Aby wybrać niestandardowy obszar tła, uszczypnij, przesuń palcem lub dwukrotnie stuknij.
Previous
SΞBΞK, Oct 5 at 14:09
Chat.UndoManager.ChannelDeleted
Kanał zostanie usunięty%d kanały zostaną usuniętę%d kanałów zostanie usuniętych%d kanału zostanie usuniętego
Previous
SΞBΞK, Oct 5 at 14:08
Chat.UndoManager.ChatsArchived
Czat zarchiwizowany%d czaty zarchwizowane%d czatów zarchiwizowanych%d czaru zarchiwizowanego
Previous
SΞBΞK, Oct 5 at 14:07
SecureId.CreatePassword.Intro.Header
**%@ żąda dostępu do twoich danych osobowych **,
aby zarejestrować cię w celu korzystania z ich usług
Previous
SΞBΞK, Oct 5 at 14:03
Chat.Service.SecureId.AccessGranted
%@ otrzymał następujące dokumenty: %@
Previous
SΞBΞK, Oct 5 at 14:01
Channel.Admins.AddAdminError
Nie masz uprawnień aby awansować tego użytkownika na administratora.
Previous
SΞBΞK, Oct 5 at 13:50
Channel.Admin.TransferOwnership.Confirm.Group.Text
To spowoduje przeniesienie pełnych praw właściciela z %@ na %@.

Nie będziesz już uważany za twórcę grupy. Nowy właściciel będzie mógł
usunąć wszystkie twoje uprawnienia administratora lub nawet zablokować cię.
Previous
SΞBΞK, Oct 5 at 13:48
Channel.Admin.TransferOwnership.Confirm.Group.Text
To spowoduje przeniesienie pełnych praw właściciela z %@ na %@.

Nie będziesz już uważany za twórcę grupy. Nowy właściciel będzie mógł
usunąć wszystkie twoje uprawnienia administratora lub nawet zablokować
cię.
Previous
SΞBΞK, Oct 5 at 13:46
PeerInfo.Confirm.StartSecretChat
Czy na pewno chcesz rozpocząć sekretny czat z „%@"?
Previous
SΞBΞK, Oct 5 at 13:40
AutoremoveMessages.Desc
Automatycznie usuwaj wiadomości wysłane w tym czacie po określonym czasie.
Previous
SΞBΞK, Oct 4 at 14:52
Channel.Admin.TransferOwnership.Password.Desc
Aby zakończyć przeniesienie wprowadź swoje hasło weryfikacji dwustopniowej.
Previous
SΞBΞK, Oct 4 at 14:17
Bot.TransferOwnership.Password.Desc
Aby zakończyć przeniesienie wprowadź swoje hasło weryfikacji dwustopniowej.
Previous
SΞBΞK, Oct 4 at 14:17
PreHistory.Confirm.Unlink
Ostrzeżenie, spowoduje to odłączenie grupy od „%@
Previous
SΞBΞK, Oct 4 at 14:14
SecureId.Identity.NameInLatine
Podaj swoje imię używając alfabetu łacińskiego
Previous
SΞBΞK, Oct 4 at 14:05
peerInfo.Confirm.ClearHistory.User
Spowoduje to usunięcie wszystkich wiadomości i multimediów w tym czacie z twojej chmury Telegram. Pozostali partnerzy czatu nadal będą je mieli.
Previous
SΞBΞK, Oct 4 at 13:56
Call.Confirm.DiscardCurrent.Description
Zakończyć rozmowę z %@ i rozpocząć nową z %@?
Previous
SΞBΞK, Oct 3 at 20:30
EditInvitation.LimitedByPeriod
OGRANICZENIE OKRESU CZASU NA
Previous
SΞBΞK, Oct 3 at 18:49
Chat.Service.Channel.DisabledTimer
Wiadomości na tym kanale już nie będą automatycznie usuwane
Previous
SΞBΞK, Oct 3 at 18:28
AppearanceSettings.ChatPreview.3
Jest poranek w Tokyo 😎
Previous
SΞBΞK, Oct 3 at 18:16
BroadcastGroups.LimitAlert.Text
Twoja grupa osiągnęła limit %@ członków.

Możesz zwiększyć ten limit, konwertując grupę na **grupę rozgłoszeniową**, w której tylko administratorzy mogą publikować. Interesujące?
Previous
SΞBΞK, Oct 3 at 18:12
DisplayMeAs.Scheduled.Desc
Subskrybenci kanału zostaną powiadomieni, że czat wideo rozpocznie się za %@.
Previous
SΞBΞK, Sep 27 at 20:39
Chat.GroupCall.Live.Title
<no value>
Previous
SΞBΞK, Sep 23 at 19:49
PeerInfo.Action.LiveStream
<no value>
Previous
SΞBΞK, Sep 23 at 19:43
Chat.Service.VoiceChatFinished.Channel
Czat wideo zakończony (%1$@)
Previous
SΞBΞK, Sep 23 at 19:38
Chat.Service.VoiceChatStarted.Channel
Rozpoczęto [czat wideo](open)
Previous
SΞBΞK, Sep 23 at 19:37
VoiceChat.Screencast.Confirm.Header
<no value>
Previous
SΞBΞK, Sep 23 at 19:29
VoiceChat.Screencast.Confirm.OK
<no value>
Previous
SΞBΞK, Sep 23 at 19:29
ShortcutsController.VideoChat.ToggleScreencast
Previous
SΞBΞK, Sep 23 at 19:25
ShortcutsController.VideoChat.ToggleCamera
Previous
SΞBΞK, Sep 23 at 19:24
ShortcutsController.VideoChat
<no value>
Previous
SΞBΞK, Sep 23 at 19:24
Widget.Recent.Mixed
<no value>
Previous
SΞBΞK, Sep 23 at 19:08
Widget.Recent.Recent
<no value>
Previous
SΞBΞK, Sep 23 at 19:08
Widget.Recent.Popular
<no value>
Previous
SΞBΞK, Sep 23 at 19:08
Widget.Recent.Title
<no value>
Previous
SΞBΞK, Sep 23 at 19:08
Chat.ChatTheme.NoTheme
<no value>
Previous
SΞBΞK, Sep 23 at 19:04
PeerInfo.ChatColors
<no value>
Previous
SΞBΞK, Sep 23 at 19:03
Chat.ChatTheme.Cancel
<no value>
Previous
SΞBΞK, Sep 23 at 19:03
Chat.ChatTheme.ApplyTheme
<no value>
Previous
SΞBΞK, Sep 23 at 19:03
Chat.Service.DisabledTheme
Previous
SΞBΞK, Sep 23 at 18:58
Chat.Service.DisabledTheme.You
Previous
SΞBΞK, Sep 23 at 18:58
Chat.Service.UpdateTheme
Previous
SΞBΞK, Sep 23 at 18:57
Chat.Service.UpdateTheme.You
Previous
SΞBΞK, Sep 23 at 18:57
Peer.Activity.User.EnjoyingAnimations
<no value>
Previous
SΞBΞK, Sep 23 at 18:56
VoiecChat.Settings.Record.Live.Title
Previous
SΞBΞK, Sep 23 at 18:55
Chat.Context.Forward.More
<no value>
Previous
SΞBΞK, Sep 23 at 18:54
Chat.Message.ReadStats.Seen
Previous
SΞBΞK, Sep 23 at 18:52
Chat.Message.ReadStats.Seen_countable
<no value>
Previous
SΞBΞK, Sep 23 at 18:51
VoiceChat.Settings.Record.Orientation.Landscape
<no value>
Previous
SΞBΞK, Sep 23 at 18:48
VoiceChat.Settings.Record.Orientation.Portrait
<no value>
Previous
SΞBΞK, Sep 23 at 18:48
VoiceChat.Settings.Record.IncludeVideo
Previous
SΞBΞK, Sep 23 at 18:48
VoiecChat.Settings.Record.Placeholder1
Previous
SΞBΞK, Sep 23 at 18:47
VoiecChat.Settings.Record.Video.Title
<no value>
Previous
SΞBΞK, Sep 23 at 18:46
VoiecChat.Settings.Record.Title
NAGRAJ CZAT GŁOSOWY
Previous
SΞBΞK, Sep 21 at 11:17
RecentCalls.DeleteCalls
Czy na pewno chcesz usunąć połączenia?
Previous
SΞBΞK, Sep 18 at 20:40
VoiceChat.Block.Listening
<no value>
Previous
SΞBΞK, Sep 15 at 21:17
TwoStepAuth.Reset
<no value>
Previous
SΞBΞK, Sep 15 at 21:17
TwoStepAuth.ResetSuccess.Header
<no value>
Previous
SΞBΞK, Sep 15 at 21:16
Chat.Message.Sponsored.Link
Previous
SΞBΞK, Sep 15 at 21:16
ChatInput.BotMenu
<no value>
Previous
SΞBΞK, Sep 15 at 21:16
VoiceChat.Video.ShortPin
<no value>
Previous
SΞBΞK, Sep 15 at 21:16
VoiceChat.Tooltip.VideoPinned
Previous
SΞBΞK, Sep 15 at 21:16
VoiceChat.Tooltip.ScreenPinned
Previous
SΞBΞK, Sep 15 at 21:16
VoiceChat.Tooltip.VideoUnpinned
Previous
SΞBΞK, Sep 15 at 21:15
VoiceChat.Tooltip.ScreenUnpinned
Previous
SΞBΞK, Sep 15 at 21:15