LimitReachedChatInFoldersLocked

Sorry, you can't add more than **{limit}** chats to a folder. Please create a new one. We are working to let you increase this limit in the future.
147
Applied
Do folderu nie można dodać więcej niż **{limit}** czatów. Utwórz nowy folder. Pracujemy nad umożliwieniem zwiększenia tego limitu w przyszłości.
144/147
Fair Dog, Aug 4, 2022 at 10:25