lng_filter_pin_limit1

Sorry, you can't pin more than **{count}** chat to the top.Sorry, you can't pin more than **{count}** chats to the top.
60
Applied
Prepáčte, na vrch nemôžete pripnúť viac ako **{count}** konverzáciu.Prepáčte, na vrch nemôžete pripnúť viac ako **{count}** konverzácie.Prepáčte, na vrch nemôžete pripnúť viac ako **{count}** konverzácií.
68/60
kubalav, Jun 22, 2022 at 16:37