Recent Translations

lng_channel_earn_chart_overriden_detail_usd
<no value>
Previous
kubalav, Apr 18 at 07:27
lng_channel_earn_chart_overriden_detail_currency
<no value>
Previous
kubalav, Apr 18 at 07:27
lng_channel_earn_chart_revenue
<no value>
Previous
kubalav, Apr 18 at 07:26
lng_stories_cant_reply
Nemôžete odpovedať na tento príbeh
Previous
Viliam Tokarcik, Apr 16 at 21:27
lng_stories_cant_reply
Previous
Viliam Tokarcik, Apr 16 at 21:27
lng_contacts_hidden_stories
<no value>
Previous
Viliam Tokarcik, Apr 16 at 21:27
lng_settings_my_account
<no value>
Previous
Viliam Tokarcik, Apr 16 at 21:26
lng_bot_allow_write_title
Previous
Viliam Tokarcik, Apr 16 at 21:26
lng_edit_channel_level_min
<no value>
Previous
Viliam Tokarcik, Apr 16 at 21:26
lng_channel_earn_history_pending
<no value>
Previous
Viliam Tokarcik, Apr 16 at 21:25
lng_chat_link_delete
<no value>
Previous
Viliam Tokarcik, Apr 16 at 21:25
lng_chat_link_rename
<no value>
Previous
Viliam Tokarcik, Apr 16 at 21:25
lng_chat_link_share
<no value>
Previous
Viliam Tokarcik, Apr 16 at 21:25
lng_chat_link_copy
<no value>
Previous
Viliam Tokarcik, Apr 16 at 21:25
lng_info_birthday_today
<no value>
Previous
Viliam Tokarcik, Apr 16 at 21:25
lng_invite_upgrade_users_few
<no value>
Previous
Viliam Tokarcik, Apr 16 at 21:25
lng_collectible_phone_copy
Previous
Viliam Tokarcik, Apr 16 at 21:25
lng_channel_earn_learn_coin_link
Previous
Viliam Tokarcik, Apr 16 at 21:24
lng_settings_faq_link
Previous
Viliam Tokarcik, Apr 16 at 21:24
lng_channel_earn_history_in
<no value>
Previous
Viliam Tokarcik, Apr 16 at 21:24
lng_channel_earn_history_title
Previous
Viliam Tokarcik, Apr 16 at 21:24
lng_sponsored_message_title
Sponzorovaná
Previous
Viliam Tokarcik, Apr 16 at 20:20
lng_launch_other_sure
<no value>
Previous
kubalav, Apr 16 at 07:30
lng_launch_dont_ask
Previous
kubalav, Apr 16 at 07:29
lng_settings_edit_ip_confirm
Previous
kubalav, Apr 16 at 07:26
lng_settings_edit_extensions
<no value>
Previous
kubalav, Apr 16 at 07:26
lng_settings_file_confirmations
Previous
kubalav, Apr 16 at 07:25
lng_chatbots_add
<no value>
Previous
Viliam Tokarcik, Apr 12 at 17:18
lng_lastseen_shown_toast
Previous
Viliam Tokarcik, Apr 12 at 16:36
lng_limit_upload_increase_times
Previous
kubalav, Apr 10 at 17:26
lng_limit_upload_subscribe_link
<no value>
Previous
kubalav, Apr 10 at 17:26
lng_limit_upload_title
Previous
kubalav, Apr 10 at 17:26
lng_limit_download_increase_times
Previous
kubalav, Apr 10 at 17:25
lng_replies_error_occupied
Previous
kubalav, Apr 10 at 17:25
lng_lastseen_show_button
Previous
kubalav, Apr 10 at 17:22
lng_lastseen_show_title
Previous
kubalav, Apr 10 at 17:13
lng_sponsored_revenued_info1_title
Previous
kubalav, Apr 10 at 17:11
lng_limit_download_subscribe_link
<no value>
Previous
Viliam Tokarcik, Apr 7 at 21:46
lng_limit_download_title
Previous
Viliam Tokarcik, Apr 7 at 21:46
lng_sponsored
sponzorované
Previous
Viliam Tokarcik, Apr 6 at 10:37
lng_channel_earn_chart_top_hours
<no value>
Previous
Viliam Tokarcik, Apr 4 at 21:15
lng_settings_channel_removed
Váš osobný kanál bol odstránený.
Previous
kubalav, Apr 4 at 12:01
lng_chat_intro_random_sticker
<no value>
Previous
kubalav, Apr 4 at 12:00
lng_chat_intro_choose_sticker
<no value>
Previous
kubalav, Apr 4 at 12:00
lng_chat_intro_enter_message
<no value>
Previous
kubalav, Apr 4 at 11:59
lng_chat_intro_enter_title
<no value>
Previous
kubalav, Apr 4 at 11:59
lng_chat_intro_default_message
Previous
kubalav, Apr 4 at 11:59
lng_chat_intro_default_title
Previous
kubalav, Apr 4 at 11:59
lng_chat_intro_title
<no value>
Previous
kubalav, Apr 4 at 11:59
lng_chat_intro_reset
Previous
kubalav, Apr 4 at 11:59
lng_menu_my_channels
<no value>
Previous
kubalav, Apr 4 at 11:59
lng_menu_my_groups
<no value>
Previous
kubalav, Apr 4 at 11:59
lng_context_select_msg_bulk
Previous
kubalav, Apr 4 at 11:59
lng_chat_link_copied
Previous
kubalav, Apr 4 at 11:57
lng_chat_link_delete_sure
Previous
kubalav, Apr 4 at 11:57
lng_chatbots_not_supported
Previous
kubalav, Apr 4 at 11:57
lng_chatbots_not_found
Previous
kubalav, Apr 4 at 11:57
lng_channel_earn_learn_close
<no value>
Previous
kubalav, Apr 4 at 11:57
lng_channel_earn_learn_coin_title
<no value>
Previous
kubalav, Apr 4 at 11:57
lng_channel_earn_learn_out_about
Previous
kubalav, Apr 4 at 11:56
lng_channel_earn_learn_out_subtitle
<no value>
Previous
kubalav, Apr 4 at 11:56
lng_channel_earn_learn_split_about
Previous
kubalav, Apr 4 at 11:56
lng_channel_earn_learn_split_subtitle
Previous
kubalav, Apr 4 at 11:56
lng_channel_earn_learn_in_about
Previous
kubalav, Apr 4 at 11:56
lng_channel_earn_learn_in_subtitle
Previous
kubalav, Apr 4 at 11:56
lng_channel_earn_learn_title
Previous
kubalav, Apr 4 at 11:56
lng_bot_terms
Previous
kubalav, Apr 4 at 11:56
lng_edit_privacy_birthday_never_title
<no value>
Previous
kubalav, Apr 4 at 11:56
lng_edit_privacy_birthday_always_title
<no value>
Previous
kubalav, Apr 4 at 11:56
lng_edit_privacy_users_and_groups
Previous
kubalav, Apr 4 at 11:55
lng_collectible_username_copy
<no value>
Previous
kubalav, Apr 4 at 11:55
lng_collectible_learn_more
<no value>
Previous
kubalav, Apr 4 at 11:55
lng_collectible_username_title
Previous
kubalav, Apr 4 at 11:55
lng_info_birthday_today_label
<no value>
Previous
kubalav, Apr 4 at 11:55
lng_info_birthday_today_years
Previous
kubalav, Apr 4 at 11:54
lng_settings_birthday_contacts_link
<no value>
Previous
kubalav, Apr 4 at 11:54
lng_settings_birthday_contacts
Previous
kubalav, Apr 4 at 11:54
lng_settings_birthday_saved
Previous
kubalav, Apr 4 at 11:54
lng_settings_channel_start
<no value>
Previous
kubalav, Apr 4 at 11:53
lng_settings_channel_no_yet
Previous
kubalav, Apr 4 at 11:53
lng_settings_channel_remove
<no value>
Previous
kubalav, Apr 4 at 11:53
lng_sponsored_revenued_footer_title
Previous
kubalav, Apr 4 at 11:52
lng_sponsored_revenued_info3_title
Previous
kubalav, Apr 4 at 11:50
lng_sponsored_revenued_info2_title
Previous
kubalav, Apr 4 at 11:50