BotPermissionGameAlert

Allow %1$s to pass your Telegram name and id (not your phone number) to pages you open with this bot?
101
Applied
Dëshironi t'i lejoni %1$s t'i bartë nofkën dhe identitetin tuaj (jo numrin e telefonit) te faqet që i hapeni me këtë robot?
123/101
Transifex, Oct 13, 2018 at 02:12