lng_allow_bot_pass

Allow {bot_name} to pass your Telegram name and ID (not your phone number) to the web pages you open via this bot?
114
Applied
A doni të lejoni {bot_name} emrin dhe ID tuaj në Telegram (jo numrin tuaj të telefonit) tek faqet e internetit që ju hapni përmes këtij roboti?
143/114
Angelo (Notifications are off), Dec 31, 2018 at 13:00