MegaDeleteAlert

Wait! Deleting this group will remove all members and all messages will be lost. Do you want to delete the group anyway?
107
Applied
Prisni| Nëse e fshini këtët grup të gjithë anëtarët dhe bisedat do të fshihen gjithashtu. Dëshironi patjetër të fshini grupin?
126/107
1
Transifex, Oct 13, 2018 at 02:12