AttachInlineRestricted

The admins of this group have restricted you from sending inline content here until %1$s
88
Applied
Admini i këtij grupi ju ka ndaluar juve të dërgoni mesazhe në këtë grup deri më. %1$s
85/88
Ergys, Dec 13, 2018 at 19:32