AttachMediaRestrictedForever

The admins of this group have restricted you from sending media here.
69
Applied
Admini i këtij grupi ju ka ndaluar juve të dërgoni media në këtë grup.
70/69
Ergys, Dec 13, 2018 at 19:30