CancelAccountResetInfo

Log InCritical
Somebody with access to **%1$s** has requested to delete your Telegram account and reset your 2-Step Verification password.

If this wasn't you, please enter the code we've just sent you via SMS. You can also cancel this by **changing your phone number** to a number you control.
Please make sure the text isn't longer than the English one or check that it fits.
255
Applied
Ne kemi pranuar një kërkesë nga numri i telefonit tuaj **%1$s** për ta fshirë llogarinë tuaj në Telegram dhe për të rikthyer fjalëkalimin e verifikimit dy-hapor.

Nëse kjo kërkesë ka ardhur nga ju, ju lutem shënoni kodin që ju kemi dërguar me SMS.
247/255
Transifex, Oct 13, 2018 at 02:12
Applied
Nega numëri juaj i telefonit ka ardhur një kërkesë **%1$s** për ta fshirë llogarinë tuaj në Telegram dhe për të rikthyer fjalëkalimin e verifikimit DY PROCEDURA.

Nëse kjo kërkesë ka ardhur nga ju, ju lutem shënoni kodin që ju
kemi pranuar një kërkesë nga numri i telefonit tuaj **%1$s** për ta fshirë llogarinë tuaj në Telegram dhe për të rikthyer fjalëkalimin e verifikimit dy-hapor.

Nëse kjo kërkesë ka ardhur nga ju, ju lutem shënoni kodin që ju kemi
dërguar me SMS.
246/255
1
Ergys, Dec 12, 2018 at 14:28