NoChatsHelp

Start messaging by presstapping the pencil button in the bottom right corner.
Please change "right corner" to "left corner" for RTL languages
72
Applied
Filloni bisedën duke e prekur shenjën e zarfit, lartë në krahun e djathtë
ose prekëni menynë për më shumë mundësi.
114/72
Transifex, Oct 13, 2018 at 02:12