CompatibilityChat

%1$s is using an older version of Telegram, so disappearing photos will be shown in compatibility mode.

Once %2$s updates Telegram, photos with timers for 1 minute or less will start working in 'TapPress and hold to view' mode, and you will be notified whenever the other party takes a screenshot.
Appears when trying to send a photo with a timer to a secret chat with a user whose app is seriously antiquated. Not very realistic at the moment.
295
Applied
%1$s ka në përdorim një verzion të vjetëruar të Telegramit, andaj fotot e dërguara fshehurazi do të shfaqen në mënyrën e lexueshme për pjisjen.

Pasi %2$s të ketë aktualizuar Telegramin, fotot me kohëmatësin 1 minutë ose më pak do të funksionojnë në formën "Preke dhe mbaje për ta parë" dhe ju do të njoftoheni kurdoherë ana tjetër e bën një fotografim të ekranit.
365/295
Transifex, Oct 13, 2018 at 02:12
Applied
%1$s ka në përdorim një verzsion të vjetëruar të Telegramit, , prandaj fotot e dërguara fshehurazi do të shfaqen në mënyrën e lexueshme për pjaisjen.

Pasi %2$s të ketë aktualizuar Telegraminpërditsuar Telegram, fotot me kohëmatësin 1 minutë ose më pak do të funksionojnë në formën "Preke dhe mbaje për ta parë" dhe ju do të njoftoheni kurdoherë anagjithësesi nëse personi tjetër e bën një fotografim të ekraniscreenshoot.
353/295
1
Ergys, Dec 13, 2018 at 19:21