ConvertGroupAlert

This action is irreversible. It is not possible to downgrade a supergroup to a regular group.
93
Applied
Ky veprim nuk mund të zhbëhët. Ju nuk mund të ktheni një supergrup në një grup normal.
86/93
Transifex, Oct 13, 2018 at 02:12