EncryptionKeyDescription

This image and text were derived from the encryption key for this secret chat with <![CDATA[<b>]]>**%1$s<![CDATA[</b>]]>.\n\n**.

If they look the same on <![CDATA[<b>]]>**%2$s's<![CDATA[</b>]]>** device, end-to-end encryption is guaranteed.\n\n

Learn more at telegram.org
202
Applied
Ky imazh dhe tekst derivon nga enkriptimi për këtë bisedë sekrete me **%1$s**.

Nëse imazhet dhe teksit janë te njëjta dhe në aparatin e **%2$s's**, enkriptimi ''end-to-end'' është i garantuar.

Informohu më shumë në telegram.org
229/202
Ergys, Dec 12, 2018 at 22:39