MessageLifetimePhoto

If you set a timer, the photo will self-destruct after it was viewed.
69
Applied
Nëse përcakton kohë, foto do të vet-shkatërrohet mbasi është parë.
66/69
Ergys, Dec 12, 2018 at 22:17