NotificationUnrecognizedDevice

%1$s,
We detected a login to your account from a new device on %2$s

Device: %3$s
Location: %4$s

If this wasn't you, you can go to Settings > Devices and terminate that session.

If you think that somebody logged in to your account against your will, you can enable Two-Step Verification in
Privacy and Security > Sessions and terminate that session.

If you think that somebody logged in to your account against your will, you can enable Two-Step Verification in Privacy and Security
settings.

Sincerely,
The Telegram Team
352
Applied
%1$s,
Ne e kemi hetuar një kyçje në llogarinë tuaj nga një pjisje e re me %2$s

Pajisja: %3$s
Vendndodhja: %4$s

Nëse ky veprim nuk është kryer nga ju, ju mund të kaloni te "Rregullat - Privatësia - Kyçjet e sigurta" dhe të përfundoni këtë kyçje.

Nëse mendoni se në llogarinë tuaj është kyçur dikush kundër dëshirës tuaj, ju mund të aktivizoni verifikimin dyhaporë tek "Privatësia - Rregullat e sigurisë"

Me respekt,
Ekipi i Telegramit
437/352
Transifex, Oct 13, 2018 at 02:12
Applied
%1$s,
Ne kemi diktuar një kyçje në llogarinë tuaj nga një paisje e kemi hetuar njre më %2$s

Pajisja: %3$s
Vendndodhja: %4$s

Nëse ky veprim nuk është kryer nga ju, ju mund të kaloni te "Cilësimet - Privatësia - Kyçjet e sigurta" dhe të përfundoni kët
ë kyçje.

Nëse
mendoni se në llogarinë tuaj nga një pjisjeështë kyçur dikush kundër dëshirës tuaj, ju mund të aktivizoni verifikimin Dy Procedura tek "Privatësia - Cilësimet e re me %2$s

Pajisja: %3$s
Vendndodhja: %4$s

Nëse ky veprim nuk është kryer nga ju, ju mund të kaloni te "Rregullat - Privatësia - Kyçjet e sigurta" dhe të përfundoni këtë kyçje.

Nëse mendoni se në llogarinë tuaj është kyçur dikush kundër dëshirës tuaj, ju mund të aktivizoni verifikimin dyhaporë tek "Privatësia - Rregullat e s
Sigurisë"

Me respekt,
Ekipi i Telegramit
438/352
Ergys, Dec 12, 2018 at 22:48