ArchivedMasksInfo

You can haveadd up to 200 sets of masks.
Unused sets are archived when you add more.
80
Applied
Ju mund t'i keni deri në 200 paketa të maskave të instaluara. Maskat e papërdorura arkivohen kur t'i instaloni paketat e reja.
126/80
Transifex, Oct 13, 2018 at 02:12