ChangePasscodeInfo

When you set up an additional passcode, a lock icon will appear on the chats page. Tap it to lock and unlock your Telegram app.\n\n

Note: if you forget the passcode, you'll need to delete and reinstall the app. All secret chats will be lost.
238
Applied
Kur e vendosni një kod shtesë, në faqen e bisedës do të shfaqet shenja e dryrit. Prekëni dryrin për të mbyllur ose hapur programin.

Vërejtje: nëse e harroni kodin ju duhet të deinstaloni dhe të instaloni prapë programin. Të gjtha bisedat e fshehura do të fshihen.
264/238
Transifex, Oct 13, 2018 at 02:12