ChangePhoneNumberOccupied

The number %1$s is already connected to a Telegram account. Please delete that account before migrating to the newusing this number.
112
Applied
Numri %1$s i përket tashmë një llogarie. Ju lutem fshini atë llogari para se të regjistroni numrin e ri.
104/112
Transifex, Oct 13, 2018 at 02:12