ClearOtherSessionsHelp

Logs out all devices except for this one.
41
Applied
Do t'i shkëput të gjitha pajisjet, përpos kësaj.
48/41
Transifex, Oct 13, 2018 at 02:12