NoOtherSessionsInfo

You can log in to Telegram from other mobile, tablet and desktop devices, using the same phone number. All your data will be instantly synchronized.
148
Applied
Ju mund të kyçeni në Telegram nga një celular, tablet ose kompjter tjetër me të njejtin numër. Të gjitha të dhënat tuaja do të sinkronizohen në çast me të gjitha pjisjet tuaja.
176/148
Transifex, Oct 13, 2018 at 02:12