TwoStepAuth.RecoveryCodeHelp

Please check your e-mail and enter the 6-digit code we've sent there to deactivate your cloud password.
102
Applied
Kontrolloni e-mailin tuaj dhe shënoni kodin 6-shifror që ju kemi dërguar për të çaktivizuar fjalëkalimin për Cloud.
115/102
Transifex, Oct 13, 2018 at 01:12