TwoStepAuth.RecoveryUnavailable

Since you didn't provide a recovery e-mail when setting up your password, your remaining options are either to remember your password or to reset your account.
158
Applied
Meqenëse nuk e keni shënuar një e-mail për rikthimin e fjalëkalimi tuaj, ju i keni tani vetëm dy mundësi; të rikujtoni fjalëkalimin ose të riktheni llogarinë tuaj nga e para.
174/158
Transifex, Oct 13, 2018 at 01:12