lng_signin_no_email_forgot

Since you didn't provide a recovery e-mail when setting up your password, your remaining options are either to remember your password or to reset your account.
158
Applied
Meqenëse ju nuk e keni dhënë një e-mail për rikthimin e fjalëkalimit, mundësitë tuaja janë; të riktheni tërësisht llogarinë tuaj ose të rikujtoni fjalëkalimin.
159/158
Angelo 🪐, Dec 31, 2018 at 12:31