RestorePasswordNoEmailText

Since you didn't provide a recovery e-mail when setting up your password, your remaining options are either to remember your password or to reset your account.
158
Applied
Me qenë se ju nuk e keni dhënë një e-mail për rikthimin e fjalëkalimit, mundësitë e tuaja janë; të riktheni tërësisht llogarinë tuaj ose të mos e harroni fjalëkalimin.
167/158
Transifex, Oct 13, 2018 at 02:12
Applied
Meqenëse ju nuk keni dhënë një email kur keni vendosur fjalëkalimin tuaj, opcionet e mbetura janë që të rikujtoni fjalëkalimin ose të ritktheni teresisht llogarinë.
164/158
Besart Zeka, Dec 11, 2018 at 09:59
Applied
Me qenë se ju nuk e keni dhënë një e-mail për rikthimin e fjalëkalimit, mundësitë e tuaja janë; të riktheni tërësisht llogarinë tuaj ose të kujtoni fjalëkalimin.
161/158
Ergys, Dec 11, 2018 at 19:52