lng_terms_signup_sorry

We're very sorry, but this means you can't sign up for Telegram.

Unlike others, we don't use your data for ad targeting or other commercial purposes. Telegram only stores the information it needs to function as a secure and feature-rich cloud service. You can adjust how we use your data in the Privacy & Security settings.

But if you're generally not OK with Telegram's modest requirements, it won't be possible for us to provide you with this service.
455
Applied
Na vjen shumë keq, por kjo do të thotë që ju nuk mund të regjistroheni në Telegram.

Ndryshe nga të tjerët, ne nuk i përdorim të dhënat tuaja për caktimin e reklamave ose qëllime të tjera komerciale. Telegrami ruan vetëm informacionin që i duhet të funksionojë si një shërbim cloud i sigurt dhe i pasur me funksionalitete. Ju mund të përshtatni se si i përdorim të dhënat tuaja në parametrat e Privatësisë dhe Sigurisë.

Por nëse nuk jeni përgjithësisht dakord me kërkesat modeste të Telegramit, nuk do të jetë e mundur që ne t'ju ofrojmë këtë shërbim.
553/455
Angelo, Dec 31, 2018 at 18:29