Passport.DeletePassportConfirmation

Are you sure you want to delete your Telegram Passport? All detailsata will be lost.
78
Applied
Желите ли да избришете свој Telegram пасош? Сви подаци ће бити изгубљени.
73/78
Љубиша Беговић, Jul 9, 2022 at 23:11