TwoStepAuth.PasswordRemovePassportConfirmation

Are you sure you want to disable your password?

Warning! All data saved in your Telegram Passport will be lost.
103
Applied
Желите ли да онемогућите лозинку?

Сви подаци сачувани у вашем Telegram пасошу ће бити изгубљени.
97/103
Љубиша Беговић, Dec 9, 2022 at 18:34
Applied
Желите ли да онемогућите лозинку?

Упозорење! Сви подаци сачувани у вашем Telegram пасошу ће бити изгубљени.!
108/103
Љубиша Беговић, Jul 9, 2022 at 23:16