Bot.TransferOwner.Error.Text

Ownership transfers are only available if:

• 2-Step Verification was enabled for your account more than 7 days ago.

• You have logged in on this device more than 24 hours ago.

Please come back later.
202
Applied
Преноси власништва су доступни само ако:

• Верификација у два корака за ваш налог је омогућена пре више од 7 дана.

• На овом уређају сте се пријавили пре више од 24 сата.

Вратите се касније.
193/202
Ljubiša Begović, Sep 30, 2020 at 23:20