AboutPremiumDescription2

**Telegram Premium** is a paid option, because most Premium Features require additional expenses from Telegram to third parties such as data center providers and server manufacturers. Contributions from **Telegram Premium** users allow us to cover such costs and also help Telegram stay free for everyone.
305
Applied
**Telegram Premium** је опција која се плаћа, јер већина Premium функција захтева додатне трошкове према трећим странама, као што су добављачи центара података и произвођачи сервера. Доприноси **Telegram Premium** корисника нам омогућавају да покријемо трошкове и помажу да Telegram остане бесплатан за све.
307/305
Fair Dog, Apr 2 at 17:29
Applied
**Telegram Premium** је опција која се плаћа, јер већина премијум функција захтева додатне трошкове према трећим странама, као што су добављачи центара података и произвођачи сервера. Доприноси **Telegram Premium** корисника функција захтева додатненам омогућавају да покријемо трошкове према трећим странама, као што су добављачи центара података и произвођачи сервера. Доприноси **омажу да Telegram Premium** корисника нам омогућавају да покријемо трошкове и помажу да Telegram остане бесплатан за све.
308/305
Fair Leopard, Jul 20, 2022 at 15:10