ConvertGroupAlert

This action is irreversible. It is not possible to downgrade a supergroup to a regular group.
93
Applied
Åtgärden går inte att ångra. Det går inte att nedgradera en supergrupp till en vanlig grupp.
92/93
Erik Lennartsson, Nov 9, 2019 at 11:51