MessageLifetimePhoto

If you set a timer, the photo will self-destruct after it wais viewed.
68
Applied
Om du aktiverar en timer autoraderas bilden efter att den visats.
65/68
Erik Lennartsson, Mar 30, 2021 at 20:08