BotDescriptionHint

**Warning**: this will update the default bot intro shown on the chat page for **all users**.
93
Applied
**Varning**: detta uppdaterar standardbottintrot som visas på chattsidan för **alla användare**.
96/93
Elias, May 5 at 19:21