TransferOwnershipAlertBotName

Are you really sure you want to transfer ownership of **%1$s** to **%2$s**?

This operation is **irreversible**, so check again if the user you want to transfer the bot is the right person.
189
Applied
Är du säker på att du vill överföra ägarskapet av **%1$s** till **%2$s**?

Åtgärden är **oåterkallelig**. Kontrollerade därför en en gång till att den du vill göra överföring till är rätt person.
196/189
Erik Lennartsson, Sep 4, 2021 at 19:58