QuizExplanationInfo

Quiz participants will see this text after choosing the wrong option (good for educational purposes).
101
Applied
Quiz-deltagare visas den här texten efter att ha valt fel alternativ (bra i undervisningssyfte).
96/101
Erik Lennartsson, Apr 17, 2020 at 16:42