LeaveChatAdminHint

Warning: you will lose all your admin rights after leaving
58
Applied
Varning: du förlorar alla dina adminbehörigheter när du lämnar
62/58
Nick, Oct 30, 2018 at 23:22