AutoNightModeDescriptionAuto

Switch to night theme when ambient lighting falls below %1$d%%.

Small dot indicates current level of ambient lighting measured by your device.
143
Applied
Växla till nattema när det omgivande ljuset faller under %1$d%%.

Punkten visar enhetens mätning av nuvarande ljusnivå.
119/143
Erik Lennartsson, Mar 28, 2022 at 15:17