CreatePoll.ExplanationInfo

Users will see this comment after choosing a wrong answer, good for educational purposes.
89
Applied
Quiz-deltagare visas den här texten efter att ha valt fel alternativ (bra i undervisningssyfte).
96/89
Deleted Account, Apr 26, 2020 at 20:16