Channel.Admin.AdminAccess

This admin will be able to add new admins with the same (equal or more limited) permissionfewer rights.
69
Applied
Denna administratör kommer att kunna lägga till nya administratörer med samma eller färre behörigheter.
103/69
Elias, Oct 16, 2022 at 20:29