lng_payments_sure_close

Are you sure you want to close this payment form? The changes you made will be lost.
84
Applied
Är du säker på att stänga betalningsformuläret? Ändringarna du förde in försvinner.
83/84
Erik Lennartsson, Apr 23, 2021 at 19:39