Recent Translations

SponsoredMessage
reklam
Previous
Elias, Apr 15 at 20:38
DynamicPackOrderInfo
Flytta automatiskt nyligen använda dekaler ovanför andra.
Previous
Elias, Apr 15 at 20:09
GroupWallpaper2Info
Välj en bakgrund som alla i gruppen kommer se.
Previous
Elias, Apr 15 at 20:05
MyProfile
<no value>
Previous
Fair Dog, Apr 15 at 14:19
BizBotStatusManages
Previous
Fair Dog, Apr 15 at 14:19
BizBotStatusStopped
<no value>
Previous
Fair Dog, Apr 15 at 14:19
BizBotStart
<no value>
Previous
Fair Dog, Apr 15 at 14:19
BizBotStop
<no value>
Previous
Fair Dog, Apr 15 at 14:19
BizBotManage
<no value>
Previous
Fair Dog, Apr 15 at 14:19
BizBotRemove
Previous
Fair Dog, Apr 15 at 14:19
PremiumTierSemiannual
<no value>
Previous
Fair Dog, Apr 15 at 14:19
DownloadSpeedLimited
Previous
Fair Dog, Apr 15 at 14:19
UploadSpeedLimited
Previous
Fair Dog, Apr 15 at 14:19
DoubleTapSetting
Kvick reaktion
Previous
Elias, Apr 15 at 13:31
EditProfileBioInfo
Du kan lägga till några rader om dig själv. Välj vem som kan se din bio i **Inställningar**.
Previous
Elias, Apr 15 at 08:49
PrivacyBioTitle
Vem kan se min bio?
Previous
Elias, Apr 15 at 08:48
PrivacyBioInfo
Du kan välja exakt vilka som ska få se din bio på din profil.
Previous
Elias, Apr 15 at 08:47
PrivacyBio
Bio
Previous
Elias, Apr 15 at 08:46
SponsoredMessage
sponsrad
Previous
Elias, Apr 15 at 08:30
BoostingReceivedGiftNoName
Du har fått en gåva
Previous
Elias, Apr 15 at 08:29
ProfileChannel
<no value>
Previous
Fair Dog, Apr 5 at 15:00
PrivacyInvites
<no value>
Previous
Fair Dog, Apr 5 at 15:00
PrivacyPremium
<no value>
Previous
Fair Dog, Apr 5 at 15:00
PrivacyPremiumText
Previous
Fair Dog, Apr 5 at 15:00
PrivacyPremiumAnd
<no value>
Previous
Fair Dog, Apr 5 at 15:00
LastSeenContactsPremium
<no value>
Previous
Fair Dog, Apr 5 at 15:00
LastSeenNobodyPremium
<no value>
Previous
Fair Dog, Apr 5 at 15:00
BusinessHoursProfileFullOpen
<no value>
Previous
Fair Dog, Apr 5 at 15:00
BusinessHoursProfileSwitchLocal
<no value>
Previous
Fair Dog, Apr 5 at 15:00
BusinessHoursProfileSwitchMy
<no value>
Previous
Fair Dog, Apr 5 at 15:00
BusinessHoursNextDayPicker
<no value>
Previous
Fair Dog, Apr 5 at 15:00
GroupNeedBoostsForEmojiStatusDescription
Din grupp behöver nå **Nivå {0}** för att kunna ange emojistatus.

Be dina
**Premium** medlemmar att boosta gruppen med denna länk:
Previous
Elias, Apr 3 at 20:14
GroupNeedBoostsForCustomWallpaperDescription
Din grupp behöver nå **Nivå {0}** för att kunna välja en egen bild som bakgrund.

Be dina
**Premium** medlemmar att boosta gruppen med denna länk:
Previous
Elias, Apr 3 at 20:14
GroupNeedBoostsForWallpaperDescription
Din grupp behöver nå **Nivå {0}** för att kunna välja bakgrund.

Be dina
**Premium** medlemmar att boosta gruppen med denna länk:
Previous
Elias, Apr 3 at 20:14
GroupNeedBoostsForCustomEmojiPackDescription
Din grupp behöver nå **Nivå {0}** för att kunna ändra gruppemojiset.

Be dina **Premium** medlemmar att boosta gruppen med denna länk:
Previous
Elias, Apr 3 at 20:14
GroupNeedBoostsForProfileIconDescription
Din grupp behöver nå **Nivå {0}** för att kunna ändra grupprofilmönster.

Be dina
**Premium** medlemmar att boosta gruppen med denna länk:
Previous
Elias, Apr 3 at 20:13
GroupNeedBoostsForReplyIconDescription
Din grupp behöver nå **Nivå {0}** för att byta mönster på grupplänkar.

Be dina
**Premium** medlemmar att boosta gruppen med denna länk:
Previous
Elias, Apr 3 at 20:13
GroupNeedBoostsForColorDescription
Din grupp behöver nå **Nivå {0}** för att byta till den valda färgen.

Be dina
**Premium** medlemmar att boosta gruppen med denna länk:
Previous
Elias, Apr 3 at 20:13
ChannelNeedBoostsForCustomWallpaperDescription
Din kanal behöver nå **Nivå {0}** för att ändra bakgrunden till en valfri bild.

Fråga dina
**Premium**-prenumeranter att boosta din kanal med denna länk:
Previous
Elias, Apr 3 at 20:13
ChannelNeedBoostsForWallpaperDescription
Din kanal behöver nå **Nivå {0}** för att ändra bakgrund.

Fråga dina
**Premium**-prenumeranter att boosta din kanal med denna länk:
Previous
Elias, Apr 3 at 20:13
ChannelNeedBoostsForEmojiStatusDescription
Din kanal behöver nå **Nivå {0}** för att ange kanalemojistatus.

Fråga dina
**Premium**-prenumeranter att boosta din kanal med denna länk:
Previous
Elias, Apr 3 at 20:13
ChannelNeedBoostsForProfileIconDescription
Din kanal behöver nå **Nivå {0}** för att ändra kanalprofilmönster.

Fråga dina
**Premium**-prenumeranter att boosta din kanal med denna länk:
Previous
Elias, Apr 3 at 20:13
ChannelNeedBoostsForReplyIconDescription
Din kanal behöver nå **Nivå {0}** för att ändra länkmönster.

Be dina
**Premium** prenumeranter att boosta din kanal med denna länk:
Previous
Elias, Apr 3 at 20:12
GroupNeedBoostsForProfileColorDescription
Din grupp behöver nå **Nivå {0}** för att kunna ändra grupprofilfärg. **Premium** medlemmar att boosta gruppen med denna länk:
Previous
Elias, Apr 3 at 20:12
ChannelNeedBoostsForColorDescription
Din kanal behöver uppnå **Nivå {0}** för att ändra kanalfärg. **Premium** medlemmar att boosta din kanal med denna länk:
Previous
Elias, Apr 3 at 20:12
ChannelNeedBoostsForProfileColorDescription
Din kanal behöver nå **Nivå {0}** för att ändra till vald färg.

Be dina
**Premium** prenumeranter att boosta din kanal med denna länk:
Previous
Elias, Apr 3 at 20:12
ChannelNeedBoostsForColorDescription
Din kanal behöver uppnå **Nivå {0}** för att ändra kanalfärg.

Be dina
**Premium** prenumeranter att boosta din kanal med denna länk:
Previous
Elias, Apr 3 at 20:12
GroupNeedBoostsForProfileColorDescription
Din grupp behöver nå **Nivå {0}** för att kunna ändra grupprofilfärg.

Be dina
**Premium** medlemmar att boosta gruppen med denna länk:
Previous
Elias, Apr 3 at 20:11
RecordingRound
spelar in videomeddelande...
Previous
Elias, Apr 3 at 20:10
RecordingAudio
talar in röstmeddelande...
Previous
Elias, Apr 3 at 20:10
EditProfileChannelHide
Dölj personlig kanal
Previous
Elias, Apr 3 at 20:10
PrivateStory
<no value>
Previous
Elias, Apr 3 at 20:10
ProfileBirthdayTodayValueYear
Previous
Elias, Apr 3 at 20:09
ProfileBirthdayTodayValue
<no value>
Previous
Elias, Apr 3 at 20:09
MonetizationValueCPM
<no value>
Previous
Elias, Apr 3 at 20:09
MonetizationTransferTitle
<no value>
Previous
Elias, Apr 3 at 20:09
BoostsMaxLevelReachedDescription
Previous
Elias, Apr 3 at 20:09
BusinessRepliesMore
<no value>
Previous
Elias, Apr 3 at 20:09
MonetizationDoneWithdraw
Transaktion slutförd
Previous
Elias, Apr 3 at 20:09
MonetizationDoneWithdraw
Previous
Elias, Apr 3 at 20:09
MonetizationDoneWithdrawText
Previous
Elias, Apr 3 at 20:08
MonetizationTransferButton
<no value>
Previous
Elias, Apr 3 at 20:08
MonetizationTransferMessage1
Previous
Elias, Apr 3 at 20:08
MonetizationTransferButtonLoading
<no value>
Previous
Elias, Apr 3 at 20:07
MonetizationNoCPMValue
Previous
Elias, Apr 3 at 20:06
MonetizationNoCPM
<no value>
Previous
Elias, Apr 3 at 20:06
MonetizationMaxCPM
<no value>
Previous
Elias, Apr 3 at 20:06
BusinessIntroUnsavedChanges
Du har osparade ändringar i välkomstmeddelandet. Spara ändringar?
Previous
Elias, Apr 3 at 20:04
MonetizationTransactionDetailRefund
<no value>
Previous
Elias, Apr 3 at 19:59
MonetizationTransactionDetailWithdraw
<no value>
Previous
Elias, Apr 3 at 19:17
MonetizationTransactionNotCompleted
<no value>
Previous
Elias, Apr 2 at 16:20