LoginQR2Help2

Go to **Settings** > **Devices** > **Link Desktop Device**
58
Applied
Gå till **Inställningar** > **Enheter** > **Länka desktopenhet**
64/58
Elias, Apr 5 at 14:06